خط مشی کیفیت policy Quality:

شرکت حریر خوزستان که تولید کننده انواع تیشو های بهداشتی میباشد . سیستم کیفی خود را که همواره انعکاسی از خواسته های تلویحی و تصریحی مشتریان خود میباشد . کسب اعتبار ملی و بین المللی از طریق حصول رضایت مشتری با دیدگاه فرایند گرا و افزایش رضایتمندی و با تولید و عرضه محصولات با کیفیت مورد انتظار مشتری قرار داده است . برای نیل به این هدف ، شرکت سیستم مدیریت کیفی خود را مطابق با الزامات و نیازمندی های استاندارد iso9001:2008 تدوین کرده و به اجرا در آورده است . و در این راستا همواره اهداف زیر را مد نظر قرار میدهد :

1 – ایجاد محیطی پویا و پشتیبانی کننده مشارکت و تعهد کارکنان نسبت به سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مداوم کیفیت و سیستم در سطح شرکت

2 – بررسی میزان رضایتمندی مشتریان بصورت مداوم و جلوگیری از بروز نارضایتی ایشان از طریق انجام اقدام پیشگیرانه و اعمال کنترل های لازم و مستمر در سیستم

3 – بازنگری مداوم از میزان اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و شناسایی فرصت ها در راستای بهبود مستمر کیفیت

4 – بهبود و توسعه زیر ساخت های مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت مانند مواد اولیه ، ماشن آلات

5 – کوشش در راستای دستیابی به استاندارد های جهانی صنعت

هریک از کارکنان شرکت که دارای سمت سازمانی در سیستم مدیریت کیفیت میباشد . در حد انجام وظایف محوله مختار و مسئول بوده و باید اطمینان حاصل کند که کنترل امور مطابق با اصول سیستم انجام خواهد گرفت . خط مشی و اهداف هریک از سطوح سازمانی که پوشش دهنده نیازمندی های مشتریان و سیستم مدیریت کیفیت میباشد ، بطور سالانه جهت توسعه سیستم تعیین شده و مورد بازنگری قرار خواهد گرفت .

مدیریت ارشد بر این باور است . که حصول به اهداف فوق الذکر از طریق همدلی و مشارکت بیشتر بین کارکنان امکان پذیر نبوده و محیط لازم را جهت ایجاد شرایط مورد نظر فراهم خواهد نمود

مدیر عامل : سید محمد علی موسوی