24 مرداد 1401

Aria Lims

درایت

IPMP

blank

Qliksense

مناقصه 140104

🔵شرکت حریر خوزستان در نظر دارد جهت تامین پلاستیک حرارتی (سلفون)خود را به مناقصه بگذارد.
واجدین شرایط جهت دریافت فرم مناقصه میتوانند ظرف مدت 7روزکاری از تاریخ انتشار به واحد
اداری کارخانه واقع در شهرستان شوش منطقه صنعتی هفت تپه جنب کاغذ پارس شرکت حریر
خوزستان مراجعه نمایند.

تلفن تماس:
☎️06142865364 -06142865365 داخلی111
ضمنا ساعت تماس از ساعت9صبح الی 15 روز کاری میباشد. 09163415663

مناقصه شماره 140105

شرکت حریر خوزستان در نظر دارد جهت تکمیل سرویس ایاب وذهاب خود را به مناقصه بگذارد.
واجدین شرایط جهت دریافت فرم میتوانند ظرف مدت 7 روزکاری از تاریخ انتشار به واحد
اداری کارخانه واقع در شهرستان شوش منطقه صنعتی هفت تپه جنب کاغذ پارس شرکت حریر
خوزستان مراجعه نمایند.

تلفن تماس: ☎️06142865364 -06142865365 داخلی 107
ضمنا ساعت تماس از ساعت9صبح الی 15 روز کاری میباشد.

📱۰۹۱۶۳۴۱۵۶۶۳

خبرنامه پیامکی

با عضویت در خبرنامه پیامکی از آخرین اخبار ، اطلاعات ، مزایده و مناقصه های حریر خوزستان مطلع شوید . همچنین میتوانید از قسمت ارتباط با ما تماس برقرار کنید

blank

خبرنامه پیامکی

با عضویت در خبرنامه پیامکی از آخرین اخبار ، اطلاعات ، مزایده و مناقصه های حریر خوزستان مطلع شوید . همچنین میتوانید از قسمت ارتباط با ما تماس برقرار کنید

blank